VLXX dù có như nào thì phim sex loạn luân vẫn góp phần lớn vào công cuộc ấy. Tạo dựng nền móng để phát triển những cực phẩm phim sex nổi tiếng.